R - Wurf geb.  2012-10-09


Name Fotos Farbe   Status
Ruben Bild cream white (e 03) im neuen Zuhause
Ricardo Bild cream white (e 03) im neuen Zuhause
Roger Bild cream mc tabby white (e 09 23) im neuen Zuhause
Ramon Bild cream mc tabby white (e 09 23) im neuen Zuhause
Rasmus Bild cream mc tabby white (e 09 23) im neuen Zuhause
Ruby Bild blue cl. torbie white (g 09 22) im neuen Zuhause
Raja Bild blue silver cl. torbie white (gs 09 22) im neuen Zuhause
Romy Bild blue silver mc torbie white (gs 09 23) im neuen Zuhause